Upravit stránku

Našim zákazníkům nabízíme technický dozor stříkací techniky. V praxi to znamená, že náš technik provede v určených intervalech (např. měsíčně, čtvrtletně atd.) prohlídku aplikační techniky, případné nedostatky jsou na místě odstraněny příp. je dáno doporučení jak problémům zabránit a je provedeno proškolení personálu dle potřeby. Po každé návštěvě je vyhotoven písemný protokol obsahující zprávu o stavu techniky, doporučení servisního technika a zápis o provedeném proškolení obsluhy.